Utbildning och certifiering

inom modern testteori

CERTIFIERINGUTBILDNINGENS INNEHÅLL

För att bli certifierad användare av Psykometrikas testbatteri genomförs en utbildning som innehåller följande moment:

Genomgång av marknaden för psykologiska test. Teoribakgrund och psykometri, skillnaden mellan normativa och ipsativa test. Reliabilitet och validitet. Presentation av Psykometrikas testbatteri och konkreta övningsexempel samt case. Vi går på djupet med deltestens ursprung, historik och bakgrund. Vi går också igenom vilka kriterier man ska tänka på när man väljer tester. Vi för även en diskussion om aktuell forskning.

Tidsåtgång certifiering: 1,5 dag

Dag 1
Presentation av kursens mål, deltagare och Psykometrikas personal
Psykologiska test i sitt sammanhang
Personlighet och begåvning
Teoribakgrund och historisk utveckling
Normativa och ipsativa test
Reliabilitet och validitet
Varför Psykometrika? Fördelar och nackdelar
Genomgång av testbatteriet och övningsexempel
Tolkningsförslag
Etiska riktlinjer
Frågor och allmän diskussion

Dag 2
Inledning
Konkreta exempel från egna verksamheten
Återkoppling
Aktuell forskning