Forskning och psykometri

vi utvecklar morgondagens testerFORSKNINGS­FÖRETAGET PSYKOMETRIKA


Ambitionen är att driva kunskapsutvecklingen inom psykologisk mätning. Därför deltar Psykometrika aktivt i debatten och forskningen omkring psykometri. Regelbundet kvalitetsgranskar vi våra deltest, gradvis förbättrar och utvecklar vi våra tjänster. Vi vill med bibehållen kvalitet erbjuda marknaden det mest effektiva testbatteriet som tar tillvara modern kunskap om vad som får dagens medarbetare att prestera.

För närvarande pågår vår forskning främst omkring fördomar och "Dark personality". När det gäller ”Dark Personality” sker i dagsläget datainsamling och där har vi just nu inga egna empiriska resultat att redovisa. När det gäller forskning om fördomar har vi däremot en hel del intressanta empiriska resultat att redovisa. Läs gärna mer om detta i vår blogg.

Testkonstruktör och vetenskaplig kvalitetsgranskare är professor Bo Ekehammar. Han har över 40 års erfarenhet av testkonstruktion och är en av de ledande forskarna inom området. Dessutom är han högst aktiv i bolaget.

Patrick Littorin har lång erfarenhet som rekryterings- och urvalskonsult på strategisk nivå. Han har även skrivit böcker om test och rekrytering, samt har varit medförfattare till vetenskapliga artiklar omkring emotionell intelligens. Han har stor erfarenhet av kartläggningar och utvärderingar av ledningsgrupper.

Bo Ekehammar

Bo Ekehammar

Fullmaktsprofessor i psykologi vid Uppsala universitet under ca 17 år. Har dessutom varit professor i psykologi vid Stockholms universitet och professor i ekonomisk psykologi respektive psykometrik vid Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare förtroendeuppdrag inkluderar bland annat styreseledamot i Assessio, Kungliga Vetenskapsakademien och vetenskapligt råd i psykometri vid Socialstyrelsen. Hans forskning har rört sig inom främst personlighets- och socialpsykologi och har sedan år 2000 riktats mer mot frågor som rör fördomar och stereotyper.


MAIL / CV

Patrick Littorin

Patrick Littorin

Psykologutbildad civilekonom med erfarenhet som redaktör och delägare i tidningen Affärsvärlden samt psykolog. Har sedan 1991 arbetat som konsult och är specialiserad inom urval och rekrytering. Han är en anlitad föreläsare och författare till böcker inom rekrytering och tester. Patrick är även medförfattare till internationellt publicerade artiklar inom området.


MAIL / CV
Vetenskaplig dokumentation

Kontakta oss för mer information och vetenskaplig dokumentation om våra tester.