OM OSS

HISTORIK
Psykometrika startade 2006 som ett forskningsföretag. Grundarna, Bo Ekehammar och Patrick Littorin, har länge varit verksamma inom rekrytering och forskning kring framgångsfaktorer i arbetslivet. De har av den anledningen också varit kritiska till tester och dess säkerhet. När de började studera och utreda de tester som finns på marknaden, såg de en lucka. Så startades utformningen av Psykometrikas testbatteri.

Psykometrika betyder "Psykologisk mätning".


AFFÄRSIDÉ
Genom att använda oss av modern forskning erbjuder vi våra kunder ett testbatteri och tjänster som ligger i framkant när det gäller att ta tillvara ny kunskap om vad som får dagens medarbetare att prestera. Testbatteriet mäter allt det som dagens forskare är eniga om skapar framgång i arbetslivet; personligheten, begåvning, motivation, kreativitet, värderingar etc. Totalt 18 olika deltest har vi satt samman till ett testbatteri som är snabbt, enkelt och driftsäkert. Testbatteriet passar bra vid rekrytering, kartläggningar eller för att skapa framgångsprofiler.


VISION
Vi har som vision att vara internationellt ledande i kunskapsutvecklingen kring psykologisk mätning och på så sätt erbjuda moderna verktyg och tjänster. Därför deltar också Psykometrika aktivt i dagens forskning och debatt.