PSYKOMETRIKAS PRODUKTER

FÖR FRAMGÅNG I ARBETSLIVET

Antalet test på marknaden är mycket stort. De flesta är enkla personlighetstest. Men kvaliteten varierar och som kund är det svårt förstå vad som är skillnaden mellan bra och dåliga test. Dessutom är de flesta gamla och tar inte tillvara ny kunskap om vad som får människor att prestera i dagens arbetsliv.

Psykometrikas produkter är framtagna med modern forskning inom psykometri som grund. Med bibehållen kvalitet och relevans erbjuder vi ett effektivt testbatteri som tar tillvara den senaste kunskapen om vad som får dagens medarbetare att prestera. Även våra andra tjänster är utvecklade i syfte att, med modern forskning som grund, förbättra och effektivisera er rekrytering.

Vi vill leda utvecklingen inom psykometri och deltar aktivt i dagens forskning och debatt. Detta syns också i vårt testbatteri; Psykometrikas kunder har tillgång till ett instrument som årligen uppdateras och förbättras.

Läs mer om våra olika produkter och tjänster nedan.