Effektivisera din rekrytering

testa det som är viktigt

SCREENING OCH FRAMGÅNGS­PROFILER



FRAMGÅNGSPROFIL



En framgångsprofil är en kundanpassad version av Psykometrikas testbatteri. Syftet med framgångsprofilen är att effektivisera din organisations urvalsarbete och minska andelen felrekryteringar. Framgångsprofilen består vanligtvis av mellan 5-8 olika deltest från testbatteriet.

Framtagande av framgångsprofil kräver att kartläggning är genomförd på ditt företag. Läs mer om kartläggning här.




SCREENING



Psykometrika har lång erfarenhet av vad som är viktigt för att nå framgång inom olika yrken och branscher. Välj att använda en eller flera av fyra färdiga moduler från testbatteriet i screeningsyfte;

Prestation och Förmåga
Personlighet och Värderingar
Inställning till arbetet
Personlighet "BIG FIVE"

För mer information om innehållet i respektive modul se Psykometrikas testbatteri.

Vill du själv välja deltest från vårt testbatteri, komplettera med exempelvis knock-out frågor eller något annat kan vi skräddarsy efter dina behov. Läs mer på övriga tjänster.