Flexibelt och tidsbesparande

vi är lösningsorienterade

ÖVRIGA TJÄNSTERSKRÄDDARSYDDA TESTERVi anpassar vårt testbatteri efter era behov och önskemål. Eftersom det är uppbyggt i moduler kan vi lägga till och ta bort deltest. Kanske vill du komplettera med ett specifikt kunskapstest, ”knock out-frågor” och / eller frågor kring ”critical behaviours” samt "critical situations”? Då kan vi smidigt integrera dessa i testbatteriet.

SECOND OPINIONSecond opinion är oftast en kombination av testning, intervjuer och referenstagning. Det används vid extern rekrytering då ledningen inte hinner med eller är ovan vid denna typ av bedömningsarbete, eller vid intern rekrytering då man bedömer det känsligt att själv testa sin egen personal. Ibland vill även ledningen anlita en extern expert för att bedöma individers utvecklingspotential och förmåga att klara nya utmaningar i samband med omorganisation, företagsförvärv eller dylikt. Det är svårt att objektivt bedöma personer man kanske tycker sig känna väl.

Vi kombinerar testresultatet med kompetensbaserade intervjuer, referenstagning och genomgång av kandidaternas erfarenhetsbakgrund. Återkoppling sker till både kandidat och uppdragsgivare. Vid behov begär vi även utdrag ur belastningsregistret etc. På så sätt fungerar vi under hela rekryteringsprocessen som bollplank och rådgivare utifrån den kravprofil som används.

Syftet med Second opinion är att avlasta företagsledningen och på så sätt frigöra interna resurser till annat.

FÖRELÄSNINGAR OCH "WORKSHOPS"Vi föreläser och håller "workshops" inom populära ämnen som personlighetstester, begåvning, fördomar, gruppdynamik etc. Vi har också möjlighet att ta fram skräddarsydda program. Kontakta oss för mer information.